Morten Winther

     - Loyal, Engageret & Nysgerrig

 

 

IT-kompetencer

 

 

Jeg vil her beskrive hvilke IT-systemer og erfaringer jeg har kendskab til og på hvilket niveau.

 

 

 • Superbruger i nogle MS Office produkter
  Hovedvægten er på Excel, Word, Powerpoint, og Outlook. Jeg har erfaring fra dagligt brug og generel stor interesse.

 • Bruger af Navision Stat
  Jeg har erfaring med brug af Navision, både ved regnskabsopfølgning, bogføring, kasserapporter, afstemning og lignende.

 • Bruger af EASY-A
  EASY-A er et elevhåndteringssystem.
  Jeg har erfaring med dette til oprettelse af elever/kursister, trække elev- og klasselister, udtræk af skemaer, opkrævning af studiegebyrer etc.


 • Bruger af SLS - Statens Lønsystem
  Jeg har erfaring med SLS, igennem ca. 8 måneder, hvor jeg har været daglig bruger og været vant til at indberette løn, kørsel, ferie, afspadsering og sygdom.

 • Bruger af FLEX
  Flex er et program til brug ved skemalægning og registrering af timer. Jeg har brugt det til registrering af timer på ca. 75 personer.

 • Bruger af Fakturaflow
  Jeg har været bruger af Fakturaflow i sammenlagt ca. 3 år. Jeg har brugt bogholderifunktionen i ca. 1 år til godkendelse og overføring til Navision. Efterfølgende har jeg brugt det ca. 2 år til kontering af fakturaer.

 • Bruger af Prophix
  Jeg har brugt Prophix ved budgetlægning, men også i dagligdagen til afstemning af konti og ved udarbejdelse af miniregnskaber til løbende brug ved partnermøde eller til projektledelsen, til løbende opfølgning.

 • Bruger af IMS Journal
  Jeg har brugt IMS Journal ved journalisering af personale sager.

 • Bruger af IMS Arkiv
  Jeg har erfaring med IMS Arkiv, til arkivering af post og søgning af dokumenter.

 • Kendskab til Adobe Muse, Photoshop & InDesign
  Jeg har brugt InDesign og Photoshop i forbindelse med min projektansættelse, til udarbejdelse af tryktemedier, billeder til brug på hjemmesider, intranet og sociale medier.
  Kendskab til Muse, igennem opbygningen af denne side.


 • Brug af sociale medier på professionelt niveau
  Jeg har været administrator på følgende medier:
  - Facebook
  - Twitter
  - LinkedIn
  - Instagram
  - Youtube

 • Kendskab til systemtest og kvalitetstest på følgende device:
  - iOS
  -Android
  - CTV
  - Apple TV
  - Web

 

 

 

 

 • Morten Winther  • Mølletorvet 3,2,-3 • 4200 Slagelse • mail@morten-winther.dk • 53 55 75 63 •